kaffka margit szinek es evek fel 3

Kaffka Margit: Színek és évek, felolvasás 14. rész

Miklusicsák Aliz ajánlója

Atyaég, mennyi mindenről szól a következő rész! Nem is tudom, mivel ajánljam nektek, ezt a több mint harminc percet. A regény egyik legfontosabb és legösszetettebb részéhez érkeztünk, de legyetek türelmesek, mert Kaffka szép lassan, sok jelzővel illetett, összetett mondatokban vezet minket az események erdejében. Szükség lesz a figyelmetekre, mert a mostani emotikon-világban az ilyen hosszú leírás már nem megengedett. Kaffka szinte az összes eddigi fontos szereplőt – kivéve az anyját és grószit, de ez tudatos – és múltjukat elénk tereli, s homályba burkolt képekben, érzékletesen írja le. Mindezt egy esemény köré rendezi, amikor is a városba látogatnak a „fenségek”, és ünnepséget rendeznek a tiszteletükre, még az alispánválasztás előtt. A vármegye hivatalnokai és nemességei hónapok óta készítik elő a választást, amin Jenő, Magda férje is indul. „Az egész nap egy készülődés volt azután – kialvás, fésülés, öltözködés – az esti mulatságra.”

Az írónő Magdát egyre távolabb helyezi tőlünk, egyszerre irigyeljük és megvetjük felelőtlen lézengését a térben, egyre zavaróbb, ahogy minden férfi szembogarában önmaga csillogását keresi, s hogy megjátszott szeméremmel provokálja a pillanatot, miközben nem veszi észre a közeledő…

…de többet nem írhatok, inkább olvassátok el Kaffka Margit Vallomás című versét.

Kaffka Margit: Vallomás

Habos párnákon vívódik egy asszony.
Szemére halkan, reszketőn suhan
A végső árnyék. Lenn, az ágy fejénél
Virraszt a férfi sápadt komoran.
Már alighogy zihál,
A szívverése halkabb lesz, eláll.
A végső percben megmozdul az ajka,
Vonagló szókban, töredezve, rajta
Egy élet kínja, vádja ott remeg:
„Hazugság volt! Soh’sem szerettelek!
Valaki egyszer szívem összetörte,
Elhagyva, árván jártam a világon.
Te akkor boldogságot kértél tőlem,
Én hittem, hogy a békét megtalálom…”
De ezt a hangot fül nem hallja már,
Hullámot nem ver, visszhangja se kél,
A szók értelme elhal születetlen…
S hűlő kezére ráborul a férj.

1904

Kaffka Margit Színek és évek c. regénye felolvasásának többi részét itt hallgathatod: Dajer hangjáték

Hallgassátok a tizennegyedik részt, és ha tetszik, iratkozzatok fel a Youtube-podcast vagy Spotify– csatornánkra!